Beheer en onderhoud
Vastgoedeigenaren en -beheerders hebben inzicht nodig in de staat van onderhoud van hun gebouwen, om op basis daarvan afwegingen te maken voor groot onderhoud, renovatie, transformatie of wellicht sloop. Topos maakt dit proces beheersbaar.

Weloverwogen besluiten voor beheer en onderhoud
Wij maken gedetailleerde bouwkundige opnames, conditiemetingen en inmetingen van gebouwen. Aan de hand daarvan kunt u weloverwogen beslissingen nemen voor het beheer en onderhoud van uw vastgoed.

Onderhoudsplanningen
Gebouwen en oude tekeningen kunnen door onze modelleurs 3D worden gedigitaliseerd. Om gebouwen efficiënt en economisch in stand te houden, maken we meerjaren-onderhoudsplanningen met daaraan gekoppelde ramingen van de levensduurkosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent.