BIM
Bij een bouwproces zijn veel verschillende partijen betrokken. Hun rollen en verantwoordelijkheden verschuiven regelmatig en ook de omgeving verandert steeds weer. De kans op faalkosten is dan ook groot. De BIM-methodiek biedt hiervoor een oplossing.

Bouw Informatie Model
BIM staat voor ‘Bouw Informatie Model’. Bij deze methodiek worden projecten in iedere gewenste fase van een bouwproject driedimensionaal virtueel uitgewerkt. Topos is sterk als het gaat om het uitwerken van bouwprojecten met de BIM-methodiek en het verzorgen van de BIM-coördinatie.

BIM voor de bouw
Wij modelleren zoals er daadwerkelijk gebouwd wordt, rekening houdend met stelruimte, toleranties, bouwvolgorde en maakbaarheid. Onze 3D-modellen zijn daardoor bij uitstek geschikt als informatiemodel voor de inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering van bouwbedrijven.

Altijd beschikken over actuele informatie
BIM zorgt ervoor dat alle knooppunten 3D worden opgelost en alle relevante informatie tijdens het bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D-model. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie. Die is continu beschikbaar en altijd actueel.

Integrale samenwerking
De beste resultaten worden verkregen bij integrale samenwerking tussen alle betrokken disciplines in de bouwvoorbereiding en uitvoering. Dankzij deze samenwerking ontstaat een afgestemd geïntegreerd driedimensionaal gebouwmodel waarin bouwkunde, installaties, constructies en uitvoeringstechniek samenkomen. Door geïntegreerd virtueel te bouwen worden veel problemen tijdens de bouw voorkomen.