JA!  EEN BEWEEGSCHOOL!

  • beweegschool.nl
  • beweegschool.nl
  • beweegschool.nl
  • beweegschool.nl

Wat is een beweegschool?

In een beweegschool staat (een deel van) de inrichting in het teken van bewegen. De omgeving van de school daagt kinderen uit om in beweging te komen. Niet de leerkracht maar het gebouw motiveert de kinderen om actief te worden. Ieder kind kan daarin zijn eigen keuze en niveau bepalen. Een school waarin kinderen opgroeien en dagelijks uitdagingen aan kunnen gaan op het gebied van bewegen. De inrichting van het gebouw biedt kinderen de mogelijkheid om te klimmen, te klauteren, te rennen en te springen.

Waarom een beweegschool?

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat kinderen te weinig bewegen. Daardoor ontwikkelen ze niet alleen hun motorische vaardigheden minder sterk maar ook hun hersenen. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en overgewicht neemt toe. Daarnaast neemt hierdoor ook de kans op welvaartsziekten toe zoals o.a. diabetes type 2.

De school is een omgeving waarin kinderen een groot gedeelte van belangrijke jaren in hun ontwikkeling doorbrengen. Jaren waarin het bijbrengen van motorische vaardigheden nog het makkelijkste is. Opgroeien in een omgeving welke uitdaagt tot bewegen draag bij aan een betere motorische ontwikkeling.