ILS Ontwerp & Engineering; op weg naar de ontknoping…

Een brede vertegenwoordiging van circa 90 professionals uit de bouwsector die zich actief met BIM (Bouw Informatie Model) bezighouden, komen bijeen om het thema ILS (Informatie Levering Specificatie) naar een volgend niveau te brengen. Aanleiding hiervoor is de grote behoefte onder deze groep om verdere stappen te maken in de uniformering van ILS-en.

De term ILS, een term die steeds vaker voorbij lijkt te komen in BIMmend Nederland. Is dat een goed teken? Het zou betekenen dat steeds meer partijen in onze sector bezig zijn met het kenbaar maken van hun informatiebehoefte, want ILS staat voor Informatie Levering Specificatie. Echter is er momenteel voor veel partijen nog onduidelijkheid rondom het onderwerp ILS en wat dit voor de eigen bedrijfsvoering gaat betekenen.

Beter bekend is de BIM basis ILS, dat letterlijk de basis is om tot een goede Informatie Levering Specificatie te komen. Op bijeenkomsten van de BIM basis ILS en andere BIM communities, bleek de behoefte groot om verdere stappen te maken in de uniformering van ILS-en. Waarom? Om verwachtingen beter af te stemmen en daarmee communicatiefouten en dubbel werk te voorkomen. Verder zorgt uniformiteit voor meer efficiëntie binnen het project en over de projecten heen.

ILS Ontwerp & Engineering

Een belangrijk aspect bij een ILS is het hebben van een duidelijke scope. Bij de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) gaat het om het ontwerpproces (prestatiemodellen) en is nagedacht over welke informatie nodig is om tot een integraal ontwerp te komen en voor te sorteren op de engineering samen met de producerende en leverende partijen.

De ILS O&E is gestoeld op een aantal principes:

  1. Moet de hele sector vandaag en morgen verder helpen, maar met een stip op de horizon;
  2. Herleidbaar naar standaarden die momenteel gebruikt worden;
  3. Focus op heldere communicatie van informatiebehoefte;
  4. Integraliteit van het ontwerpproces stimuleren.

Op basis van best practices en ervaringen uit projecten, is een 0.9 versie tot stand gekomen. Deze versie was het aanknopingspunt om met een bredere vertegenwoordiging van de sector om tafel te gaan. Vervolgens is er een Multi Disciplinair Team (MDT) gevormd met als basis het enthousiasme om het initiatief tot iets bruikbaars verder te brengen. Het doel dat het MDT nastreeft is het komen tot een 1.0 versie die als startpunt dient om in een modus te komen waarbij door constructieve dialogen integrale raakvlakken worden verbeterd. Om een lang en stroperig traject te voorkomen en met een kick start te beginnen, is het idee ontstaan om een Pressure Cooker bijeenkomst te organiseren. Dit is een manier om snel met elkaar tot besluitvorming te komen en de samenhang te borgen. Hierdoor wordt de kracht en kennis van velen benut.

Pressure Cooker

Tijdens de Pressure Cooker wordt getoond hoever de ILS O&E staat en welke successen nu al behaald zijn. Hierin laat het MDT zien hoe de eerder geleverde feedback is verwerkt. De vraagstukken waar het MDT hulp bij nodig heeft zullen in subsessies worden voorgelegd in de vorm van vragen en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van de Pressure Cooker zorgen voor de definitieve aanpassingen van de 0.9 versie, waarna een 1.0 versie gepubliceerd kan worden en voor iedereen te gebruiken is. Op de BIM Loket website zullen de resultaten en alle stukken van de ILS O&E gepubliceerd worden. Houd het BIM Loket dus goed in de gaten!

Deelname Topos

Topos is één van de partijen die feedback heeft gegeven op de 0.9 versie. Ook zullen wij deelnemen aan de Pressure Cooker en ons inspannen om tot een goede integrale ILS O&E te komen. Wij vinden de ontwikkeling van een breed gedragen ILS O&E erg belangrijk om de samenwerking tussen partijen te kunnen verbeteren.

Julianahof Den Hoorn - Topos

Gerelateerde artikelen


Succesvol eerste jaar nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Twijn

In maart 2021 werd Integraal Kindcentrum De Twijn in gebruik genomen door basisschool De Twijn, twee groepen kinderopvang, een peuterspeelzaal en drie groepen bso. In de jaren daarvoor werkte Topos intensief samen om te komen tot het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw, waarin bewegen centraal staat. Onze architect Ronald de Rooij en schooldirecteur...

Lees meer

De mensen weer in beeld bij stedenbouw

Steden bouw je voor mensen. Vanuit die gedachte ging Topos eerder al de samenwerking aan met het jonge en creatieve Unity Architects. Hun visie is wat ons betreft het antwoord op stedenbouw in de toekomst. Hieronder vertellen Yasser Hassan en Jasper de Wert wat die visie precies inhoudt. “Wij kijken sterk naar de lessen uit het verleden voor de...

Lees meer

Feestelijke Sabrage bij start bouw revitalisatie Zomerland

Feestelijke Sabrage bij start bouw revitalisatie Zomerland Na het tekenen van de aannemingsovereenkomst in juli van dit jaar is er in serviceflat Zomerland veel gebeurd. Voordat de revitalisering, die in twee fasen zal plaatsvinden, kon starten moest een volledig bouwdeel worden vrijgemaakt....

Lees meer